چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهیده سهام خیام پنج‌شنبه, ۰۲ دی ۱۴۰۰
چهارمین شورای دبیران
در چهارمین شورای دبیران در ماه آذربه بررسی  سطح امتحانات میان ترم و نحوه برگزاری آزمون ترم اول پرداخته شد و در آخر با گرفتن عکس دسته جمعی و تقدیر و تشکر از معلمین جلسه به پایان رسید.
 
انتهای پیام/.