چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهیده سهام خیام دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰
برگزاری امتحانات حضوری نوبت اول
امتحانات ترم اول 1401-1400 در سه نوبت در یک روز با حفظ پرتکل های بهداشتی در حال برگزاری می باشد.
 
 
انتهای پیام/.