ارتباط با ما  
تلفن : 22582030-021
021-22565793
آدرس :خیابان پاسداران_ خیابان عابدینی زاده_نرسیده به میدان اختیاریه
متوسطه دوره اول سهام خیام
شماره حساب بانک ملی : 4150109216007
     
 
 

نقشه