ارتباط با ما  
تلفن : 22581030-021
آدرس :خیابان پاسداران_ خیابان عابدینی زاده_نرسیده به میدان اختیاریه
متوسطه دوره اول سهام خیام
شماره حساب بانک ملی : 4150109216007
نقشه