درج مطلب

 
     انتخابات شورای دانش آموزی 
 
   در این انتخابات از میان 41 نفر کاندیدا تعداد 8 نفر اعضای اصلی و علی البدل با اکثریت آرا انتخاب شدند . 
  هم چنین از 307 نفر دانش آموز این دبیرستان تعداد 229 نفر مشارکت فعال داشتند . 
 
    (به تاریخ یکشنبه 29 آیان 1401)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درج مطلب  
 

اولین جلسه آموزش خانواده

موضوع : سواد رسانه ای

مدرس: دکترمحمد مهدی نقی پور (کارشناس ارشد رسانه)

 

     
 
درج مطلب  
 
اولین جلسه اولیا پایه هفتم با مدیریت مدرسه سرکار خانم منتظری
 
     
 
 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

همراهی دانش آموزان در برگزاری هفته ی دفاع مقدس