درج مطلب

گرامیداشت روز آزمایشگاه 
 
 وافتتاحیه آزمایشگاه مدرسه 
 
با حضور سرکار خانم خطیبی کارشناس مسئول دوره اول متوسطه
 
10 آبان1401
 
 
 
درج مطلب  
 

اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1402- 1401

معرفی دبیرا جدید الورود

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

     
 
درج مطلب  
 

 حضور ورودی ها ی پایه هفتم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

   درمدرسه به منظور شرکت در کلاسهای جبرانی

   و ارزشیابی آنها جهت کلاس بندی

     
 
درج مطلب  
 
 
امانت کتاب به دانش آموزان از کتابخانه مدرسه