29 مرداد 1397

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

10 مرداد 1397

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

8 مرداد 1397

چگونگی تهیه روپوش مدرسه

قابل توجه اولیاء محترم
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3
(8 نظر )

3 مرداد 1397

برنامه امتحانات شهریور ماه 1397

قابل توجه دانش آموزان
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 مرداد 1397

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 مرداد 1397

ثبت نام سرویس هوشمند مدارس

قابل توجه اولیاء محترم
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 مرداد 1396

تعطیلی مدرسه در روز اردو

قابل توجه دانش آموزان و اولیاء گرامی
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 مرداد 1396

آزمون میان پایه هشتم دبیرستان سهام خیام

قابل توجه دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون میان پایه هشتم
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3/3
(2 نظر )

9 مرداد 1396

وسایل مورد نیاز کلاسهای پایگاه تابستانی

قابل توجه دانش آموزان ثبت نامی در پایگاه تابستانی 96
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3
(5 نظر )

9 مرداد 1396

برنامه امتحانات جبرانی تابستان 96

قابل توجه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم سال گذشته
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2