17 آبان 1396

سرودهای دسته جمعی

قابل توجه دانش آموزان
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3/2
(3 نظر )

15 آبان 1396

جلسه مشاوره اولیاء

قابل توجه اولیاء محترم پایه نهم
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 آبان 1396

برنامه امتحانات میان ترم اول سال تحصیلی 97-96

قابل توجه دانش آموزان کلیه پایه ها
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3
(3 نظر )

29 آبان 1395

جلسه آموزش خانواده

قابل توجه اولیاء محترم
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 2/3
(3 نظر )

29 آبان 1395

برنامه امتحانی میان ترم اول سال تحصیلی 95-96

قابل توجه دانش آموزان دبیرستان شهیده سهام خیام
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 2/7
(18 نظر )

22 آبان 1395

افتخار آفرینان ورزش هندبال

کسب مقام دوم مسابقات هندبال منطقه 3
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(1 نظر )

22 آبان 1395

افتخار آفرینان ورزش والیبال

کسب مقام اول مسابقات والیبال منطقه 3
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3/6
(6 نظر )

9 آبان 1395

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

8 آبان 1395

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(3 نظر )

7 آبان 1395

مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 2/6
(14 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2